Two bomb explosion victims die

“Rest in eternal peace Sons of the soil,Fambai zvakanaka Cde Dube & Cde Magunzva.mhandu toibata chete.i salute you.Go well.” SMM

“Kana ndasimudzwa nababa kubva paInyanga ichava nhorowondo” - “when I’m deploy (the father lifts me up) from Inyanga (base), there’ll be a story to tell....there surely will be a story to tell”

"nhorooondoo ichava nhoroondo"

Pasi nemhanduu!!!

 

- WNM via Facebook